Send inn en ny aktivitet ved å klikke her   Rediger en eksisterende aktivitet ved å klikke her

Alle som arrangerer organiserte, faste og åpne fritidsaktiviteter i Hallingdal kan registrere sine aktiviteter her,
ved å klikke på «Send inn en ny aktivitet».
Ingen aktiviteter blir publisert før en administrator har godkjent den.

Når du sender inn en aktivitet vil vi opprette en bruker til deg.
Du vil motta en e-post med innloggingsinformasjon så snart vi har registrert deg og godkjent aktiviteten.
Du kan logge inn og redigere aktiviteter du er registrert som kontaktperson for ved å klikke på «Rediger en eksisterende aktivitet».

Har du spørsmål til hvordan du sender inn eller redigerer en aktivitet,
ta kontakt med administrator i din kommune. Kontaktinfo finner du her.