I arrangementskalenderen “Kva Skjer” kan du sjå alle kommande arrangement i heile Hallingdal. Hugs å registrere dine arrangement.

Gå inn på kvaskjer.hallingdal.no