Kursihallingdal.no er en kursportal for helserelaterte kurs i hele Hallingdal,
med god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

Kurs i Hallingdal kan bidra til å gi mer kunnskap, bedre mestring og endring i livet til de som trenger det,
enten det er livsstil, diagnoser, pårørenderollen, foreldrerollen, rehabilitering eller generelt en krevende livssituasjon.

Kursene finner du her.

Det er Hallinghelse som administrerer portalen.