Between Ål

Kontaktperson

Om aktiviteten

Fredagsklubb på Evjens minne for born på mellomtrinnet. Samling, leik og måltidsfellesskap. Eit lite ord til ettertanke på slutten, gjerne i Ål kyrkje. Det er eit mål at ungane sjølve skal bestemme kva aktiviteter dei skal drive med, og til ein viss grad kva mat dei vil ha. Altså ein slags organisert, uorganisert møteplass for born i alderen 10-13 år.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen krav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlemskontigent 100,- per semester.

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Til dømes deltaking på Betweenleir på Veslestølen leirstad i regi av NML (heilt frivillig , men blir opplyst om denne mogelegheita) ca. 600,- per leir (1-2 ganger i året).

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming

Type aktivitet:

Ungdomsklubb, barneklubb, andre møteplassar

Passer for aldersgruppe:

Unge

Sist oppdatert januar 2, 2024

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen