Håndball

Arrangeres av

Ål IL Håndball

Gå til nettside

Gå til Facebookside

Kontaktperson

Om aktiviteten

Norsk håndball har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom håndballklubbene, er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. Norsk håndball skal også være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø. Organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering. Tuftet på demokratiske verdier, vil vi forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull måte. Håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Norsk håndball skal ha et godt aktivitetstilbud til alle uavhengig av funksjonshemming, sosial og økonomisk status. Ål IL Håndball har idag et godt tilbud for barn som er 6 år eller eldre med i overkant av 110 håndballspillere. Vi har et breddefokus, herunder god rekruttering og at vi skal holde på flest mulig lengst mulig. Vi ønsker alle nye håndballspillere, trenere, lagledere, dommere og foresatte/støttespillere velkommen til Ål IL Håndball.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Treningstøy og innesko, spillere fra 10 år og oppover må ha egen håndball

Beskrivelse av faste kostnader:

Treningsavgift fra kroner fra 500,- til 1.100,- kroner per sesong
I tillegg til obligatorisk lisens fra og med kalenderåret en fyller 12 år (forskjellige dekninger/priser)

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Det kan forekomme ekstra kostnader i forbindelse deltakelse på cup (frivillig deltakelse). Samt kostnader/egenandel relatert til buss til bortekamper (for tiden kroner 200 per tur)

Kan tilrettelegges for:

  Type aktivitet:

  Idrett

  Passer for aldersgruppe:

  Barn, eldre, unge, voksne

  Passer for ferdighetsnivå:

  Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert august 28, 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen