Slektsgruppe Hallingdal

Me møtest på Ål bygdearkiv (vanlegvis) for utveksling av erfaring, hjelp og kursing i det å finne fram i eigen slekt. Meld interesse på e-post, så får du beskjed om neste samling. I blant har me møter andre stader i dalen og me hjelper til om andre vil ha kurs [...]