kursihallingdal.no er en kursportal for helserelaterte kurs i Hallingdalsregionen, med god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud. Kursportalen er grundig utprøvd og vil være et nyttig og pålitelig verktøy for påmelding og formidling av kurs. Systemet skal fungere som en interkommunal digital kursportal. Kursene finner du her.