I Norge har vi mer enn 104 BUA utstyrssentraler. Utlånsrapporten 2020 viser et utlån på hele 143 997 utstyrsenheter i året som gikk. Den totale utstyrsbasen på landsbasis har økt med 50% i 2020, men tar man med utstyrsordningene som ikke bruker BUAs utlånssystem er den totale utstyrsbasen mye større! De fleste låntakere låner til flere enn seg selv, hvilket anslår at hvert lån inneholder utstyr til 3 personer, som betyr at omlag 65 000 personer har benyttet utstyr fra BUA-nettverket.

Vinteren er høysesong for utlån av ski og skøyter med utlånstopp i februar. Etter påske faller utlånet før det tar seg opp til sommeren. Sommersesongen har mindre utlån enn vintersesongen, men utlån i sommersesongen er i kraftig vekst. Det er samme mønster hvert år, men for hvert år som går lånes det jevnt over ut mer. April og november er det minst utlån. Da er det sesongskifte.

Utlånsrapporten for 2020 kan du se her.