Gullrekka

Arrangeres av

Gullrekka

Om aktiviteten

Gullrekka er barneklubb for alle frå 0 år til 7. klasse. Vi treffast no på Gol bedehus ein MÅNDAG i månaden. Her er det mogleg å kjøpe tacomiddag til heile familien i tidsrommet 16.30-17.30. 17.30-18.00 startar vi opp med FELLESSAMLINGAR. Vi deler i to: - 0 år til 3. kl har samling rundt «Sprell levande» frå sundagsskulen - 4. til 7. kl har samling med «Aldri alene» frå sundagsskulen/acta 18.00 deler vi i AKTIVITETSGRUPPER. Barna velger kva dei vil vere med på. - SANG OG MUSIKK Her synger vi gamle og nye sangar, dansar litt og leikar sang- og musikkleikar. Vi tilpasser så godt vi kan musikken til alderen på dei som er med denne kvelden. - HOBBY Her lagar vi fine ting i ulike materialer, ulike aktivitetar frå gong til gong. - AKTIV Denne gruppa kan ein velje frå 4. klasse. Dei går ut, til gymsalen eller til klatrehallen og har aktivitetar der. Det kan vere leik eller ballspel, klatring vanlegvis ein gong i semesteret. Vi avsluttar kl. 19.00, men det er mogleg for dei minste å gå heim før. Dei som er ute/i gymsal/klatrehall, kan hentast der aktiviteten er kl 19.15.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen krav til utstyr

Beskrivelse av faste kostnader:

Medlemskontingent 50 kr

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Nei

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Menighet, trossamfunn

Passer for aldersgruppe:

Barn, unge

Sist oppdatert juli 3, 2023

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen